Default thumbnail.

Pismo informacyjne o zbliżaniu się 100-lecia harcestwa

Listopad 5, 2012

Z  w  i  ą  z  e  k    H  a  r  c  e  r  s  t  w  a    P  o  l  s  k  i  e  g  o C h o r ą g i e w    B i a ł o s t o c k…

Continue Reading

Default thumbnail.

Propozycje programowe do 100-lecia harcerstwa

Listopad 5, 2012

Propozycje programowe związane z przygotowaniami do 100-lecia harcerstwa łomżyńskiego: – zdobywanie odznaki na stulecie harcerstwa w drużynach: sięganie do źródeł harcerstwa w Polsce, w Łomży, swojej drużyny, spotkanie z dawnymi drużynowymi, wywiady z nimi, tworzenie krótkich notek biograficznych. – Zbieranie materiałów do III tomu książki…

Continue Reading

Default thumbnail.

Regulamin obchodów 100-lecia

Listopad 5, 2012

REGULAMIN OBCHODÓW 100 LECIA DLA INSTRUKTORÓW HARCERSTWA ŁOMŻYŃSKIEGO   Hufiec Nadnarwiański ZHP zobowiązuje wszystkich instruktorów do czynnego włączenia się w obchody stulecia harcerstwa łomżyńskiego Hufca Nadnarwiańskiego w Łomży. Instruktor chcący zdobyć odznakę na 100 lecie, musi podjąć się co najmniej 2 przedsięwzięć,  ramach stulecia spotkaniach…

Continue Reading