Default thumbnail.

Nieznane karty historii harcerstwa

Listopad 5, 2012

Regulamin konkursu na projekt edukacyjny o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Jerzego Kiszkiela pt.  „Nieznane karty historii harcerstwa” PATRONAT Podlaski Kurator Oświaty ORGANIZATOR – Komenda Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży, – Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego w Łomży. ADRESACI Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów…

Continue Reading

Default thumbnail.

Rozwijając pasje zapobiegamy patologiom

Listopad 5, 2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY realizowany  poprzez zadanie: „Rozwijając pasje zapobiegamy patologiom” Projekt „Rozwijając pasje – zapobiegamy patologiom” to cykl działań podejmowanych dla dzieci i młodzieży harcerskiej oraz osób zaprzyjaźnionych z harcerzami, których celem będzie odkrywanie ich pasji i zainteresowań oraz umożliwienie im rozwijania ich. Realizowany będzie w…

Continue Reading