Czemamy na Wasze biogramy harcerskie

Marzec 24, 2015

Biogramy harcerskie

Zgodnie z zapowiedzią podczas uroczystej Gali Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego w dniu  27 września 2013 r. , jako Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego przygotowujemy się do spisania biogramów instruktorów harcerskich działających na Ziemi Łomżyńskiej. Chcielibyśmy zachować dla potomnych biografii jak najwięcej ludzi, którzy oddali część swego życia na rzecz pracy dla dzieci i młodzieży. Każdy zna jeszcze swoich drużynowych, przybocznych lub inne osoby spotkane na „harcerskiej drodze”, ale czy ktoś będzie o nich wiedział za kilka, kilkanaście lat? Część materiałów udało nam się zebrać w III tomie książki „Harcerstwo łomżyńskie wczoraj i dziś”, jednak są to najczęściej luźne wspomnienia lub nieuporządkowane wiadomości. W IV tomie chcemy to uporządkować, nadać temu wartości historycznej, aby mogło posłużyć młodszemu pokoleniu. Część biogramów zostanie przesłanych do Warszawy, jako uzupełnienie wydawnictwa „Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów”. Nie pozwólmy, aby instruktorów z naszego środowiska tam zabrakło.

A oto podajemy układ informacji, które powinny być zawarte w biogramach:

Dane osobowe: imię i nazwisko (także panieńskie mężatek), data urodzenia, zawód, wykształcenie (ukończone szkoły, uczelnie, studia podyplomowe, stopnie naukowe, specjalizacja zawodowa, szczególne uprawnienia zawodowe).

Dane harcerskie: (maksymalnie szczegółowe, z datami) identyfikujące daną osobę z organizacją harcerską, skautową, chorągwią, hufcem, drużyną, gromadą, szczepem, kręgiem instruktorskim, stopnie instruktorskie (ewentualnie harcerskie), rok przyrzeczenia, rok wstąpienia do organizacji, zajmowane funkcje, odbyte kursy, szkolenia, uczestnictwo w obozach, zlotach, rajdach, akcjach.

Dane o innej działalności publicznej (nie harcerskiej): przynależność do innych organizacji, stowarzyszeń, klubów, pełnione tam funkcje, aktywność samorządowa, wolontariaty itp.

Dane o pracy zawodowej: przez ukazanie stanowisk pracy, nazw zakładów pracy czy instytucji (z datami rozpoczęcia i zakończenia działalności).

Dane wymieniające wszystkie wyróżnienia (odznaki, medale, tytuły, nagrody) oraz odznaczenia państwowe i branżowe, pokazujące publikacje (tytuły i lata wydania) lub szczególne osiągnięcia zawodowe czy społeczne

Ewentualne hobby.

 

Tel. Kontaktowy: 512 474367
sphl2@wp.pl

 

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*