Nieznane karty historii harcerstwa

Czerwiec 20, 2013

20 czerwca 2013 roku zakończył się trwający kilka miesięcy konkurs o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Jerzego Kiszkiela pt. „Nieznane karty historii harcerstwa”. Konkurs kierowany był do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, w szczególności z terenów działania dawnej Chorągwi Łomżyńskiej ZHP im. SGO „Narew” (obecne powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski).

Nadesłanych zostało 12 projektów.

Komisja konkursowa w składzie:

– hm. Elżbieta Prószyńska – przewodnicząca (SPHŁ)

– Martyna Polkowska – Kuratorium Oświaty

– hm. Dorota Górska (ZHP)

– hm. Zygmunt Zdanowicz (TPZŁ)

– Mariusz Patalan (Wydawca historialomzy.pl)

– Krystyna Wojtczak sekretarz (SPHŁ)

Po wnikliwej analizie nadesłanych prac, postanowiono przyznać nagrody i wyróżnienia:

I miejsce:

– projekt „84 lata harcerstwa na Ziemi Czyżewskiej” Zespół Szkół w Czyżewie 3 WDH im. Szarych Szeregów, 6 DHS im. Sybiraków

II miejsce:

– projekt „Karty historii harcerstwa Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży” Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży.

III miejsce:

– projekt „Ocalić od zapomnienia z kart Kroniki Wesołej Gromady” Gimnazjum nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

– projekt „Harcerskie ścieżki Ekonomika” Młodzieżowe koło TPZŁ przy ZSEiO nr6 w Łomży

Ponadto komisja wyróżniła p. Katarzynę Bartłomiejczuk z Gimnazjum nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem za objęcie opieką uczniów przygotowujących,aż 5 projektów na konkurs.

 

Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki i często zaskakujący w nowe fakty historyczne. Na uwagę zasługują prace, które oprócz materiałów pisanych zawierały także prezentacje, archiwalne zdjęcia czy też nagrania dźwiękowe. W dobie Internetu oraz przekazu multimedialnego jest to bardzo pomocne i ułatwia archiwizację jak również udostępnienie tych cennych publikacji dla czytelników na całym świecie – dodaje Mariusz Patalan, wydawca czasopisma internetowego historialomzy.pl

Wszystkim zgłoszonym dziękujemy za podjęcie wysiłku związanego z dokumentowaniem działalności harcerskiej. Zgromadzone materiały zostaną pokazane podczas obchodów z okazji 100-lecia ZHP na ziemi łomżyńskiej oraz wykorzystane w publikacjach Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży – dodaje Dorota Górska

 

Kolejnym etapem przygotowań do obchodów jest Zlot „Na powitanie lata”, który będzie podsumowaniem pracy w roku harcerskim 2012/2013 i realizacji zadań w ramach obchodów Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego w drużynach, środowiskach szkolnych i harcerskich Hufca ZHP Łomża oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego, skupiającego dawnych harcerzy i instruktorów ZHP. Zlot rozpoczyna się już za tydzień 28.06.2013 roku na bazie harcerskiej w Nowym Młynie koło Miastkowa.

 

Nad obchodami stulecia harcerstwa łomżyńskiego patronat objęli:
– Podlaski Kurator Oświaty
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Wojewoda Podlaski
– Starosta Łomżyński
– Prezydent Miasto Łomża
– Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski
– Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”

Biuro Hufca
18-400 Łomża
ul. Polowa 11a
tel. (86) 216 41 97

dh Dorota Górska: 512 474 376
dh Mariusz Patalan: 514 484 700

fot. komisja konkursowa na obradach

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*