Pierwsze posiedzenie Kapituły Odznak 100-lecia

Lipiec 25, 2013

Pierwsze posiedzenie Kapituły Odznaki Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego


W dniu 18 lipca 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Odznaki stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego w składzie: hm. Teresa Niklewicz – przewodnicząca, hm. Alina Cichocka, hm. Dorota Górska, hm. Elżbieta Prószyńska, Krystyna Wojtczak, pwd. Michalina Jankowska, phm. Barbara Erynk.

Po analizie wykonanych zadań, zgodnie z ogłoszonymi regulaminami, Kapituła Odznaki Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego przyznała odznaki stulecia:

1. Drużyny:

– 2 Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zielony płomień” z Jedwabnego

– 4 Zambrowska Gromada Zuchowa „Leśne skrzaty” z Zambrowa

– 5 Gromada Zuchowa „Srebrne lwiątka” ze Szczuczyna

2. Instruktorzy i starszyzna ZHP:

– hm. Zbigniew Kamionowski

–  hm. Elżbieta Prószyńska

– hm. Edward Stefanowicz

– hm. Krystyna Mieszkowska

– hm. Halina Lipińska

– phm. Lidia Grad

– phm. Marzena Bagińska

– hm. Alina Cichocka

– hm. Teresa Niklewicz

– hm. Dorota Górska

– hm. Adam Marek Frączek

– hm. Zygmunt Zdanowicz

– phm. Sławomir Sienkiewicz

– hm. Mirosław Walczyk

– pwd. Michalina Jankowska

– hm. Małgorzata Modzelewska

– pwd. Maria Jaworowska

– phm. Elżbieta Glinska

– hm. Henryk F. Karwowski

– Jadwiga Solińska

– phm. Anna Walaszek

– Małgorzata Kaczyńska

– phm. Jolanta Wajszczyk

– phm. Małgorzata Gołaszewska Zaręba

– hm. Elżbieta Szleszyńska

– phm. Wiesław Domański

– phm. Kamil Kaszuba

– phm. Stanisław Grodzki

– hm. Jan Górski

3. Przyjaciele, patroni honorowi, sponsorzy:

– Bronisław i Anna Komorowscy

– Jarosław Dworzański

– Maciej Żywno

– Jerzy Kiszkiel

– bp. Janusz Stepnowski

– Mieczysław Czerniawski

– Lech Szabłowski

– hm. Adam Massalski

– hm. Małgorzata Sinica

– hm. Andrzej Bajkowski

– Mieczysław Bieniek

Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się po 15 sierpnia 2013 r. W imieniu Komendy hufca i organizatorów obchodów stulecia harcerstwa Harcerstwa Łomżyńskiego do tego czasu przesłać sprawozdania i materiały związane ze stuleciem Harcerstwa Łomżyńskiego.

 

 

 


Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*