Służba ludziom dawniej i dziś

Październik 18, 2012

Spotkanie pokoleń z okazji Dnia Instruktora – wieczornica  nt „Służba ludziom dawniej i dziś”

         Spotkanie instruktorów ZHP miało miejsce 27 października 2009       w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Przy stolikach przystrojonych jesiennymi liśćmi i lampionami zasiedli licznie przybyli dawni i obecni instruktorzy, harcerze z drużyn byłego hufca ZHP im. Obrońców Wizny, byłej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew”, członkowie Drużyny Harcerzy Weteranów i inni.

         Całe spotkanie składało się z trzech części. Pierwszą z nich było multimedialne przedstawienie działalności Hufca Nadnarwiańskiego. Część druga to prezentacja przygotowana przez dh. Elżbietę Prószyńską wydanej wcześniej książki pt.: „Harcerstwo Łomżyńskie wczoraj i dziś”. Druhna Ela opowiadała o genezie książki, o starych fotografiach, wystawie plansz wykonanych przez dh. Edwarda Stefanowicza. Zapowiedziano także wydanie II tomu, w którym autorzy pragną zawrzeć historię powstania i działalności drużyn aktualnie funkcjonujących w ramach Hufca Nadnarwiańskiego. Wydaniu wyżej wspomnianej książki przyświecał cel – „ocalić od zapomnienia”. Nie składali jej fachowcy, lecz amatorzy, niemniej powstała ona z potrzeby serca, z potrzeby zachowania w zbiorowej pamięci Łomżan osób i czynów harcerzy z terenu Ziemi Łomżyńskiej.

Trzecia część spotkania to prezentacja przez dh. Adama M. Frączka Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego. Wspomniał historię jego powstania, teren działania, aktualne władze, cele. W sumie w spotkaniu uczestniczył 63 osoby.

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*