Spotkania pokoleń „W hołdzie Powstańcom Warszawskim”

Październik 18, 2012

Spotkania pokoleń „W hołdzie Powstańcom Warszawskim”

Realizacja zadania rozpoczęła się pod koniec lipca, kiedy to młodzież harcerska rozwieszała w Łomży plakaty przypominającą tę ważna rocznicę. Wręczano także przechodniom znaczki okolicznościowe, związane z datą                1 sierpnia 1944 r.

1 sierpnia 2009 roku około godziny 17:00, przed pomnikiem Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej, zebrało się grono osób chcących upamiętnić wydarzenie wybuchu Powstania Warszawskiego. Harcerze – Weterani oraz młodzież złożyli kwiaty na pomniku.  W spotkaniu udział wzięli: Druhny      i Druhowie  z Drużyny Harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej oraz harcerze z 4 Łomżyńskiej Drużyny Harcerskiej „Panteon”. W sumie udział wzięło 2 drużyny –  łącznie z Drużyną Weteranów uczestniczyło 39 osób.

         Tematyka Powstania Warszawskiego podejmowana została podczas obozu i biwakach organizowanych w tym czasie. Na obozie harcerskim                              „W poszukiwaniu polskich korzeni” w Rogalinku k. Poznania o godz. 16.00 odbył się uroczysty apel oraz ognisko poświęcone Szarym Szeregom i ich udziałowi w Powstaniu Warszawskim. Dzieci otrzymały okolicznościowe znaczki oraz wykonały prace przedstawiające ich wyobrażenia o czasach wojny. Na biwaku drużyn w Drozdowie oraz na Nowym Młynie młodzież na uroczystym apelu oraz podczas ogniska minutą ciszy uczciła pamięć walczących w czasie wojny.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 109 osób

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*