Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków SPHŁ

październik 5, 2020

W sobotę 26 września w Chacie Kurpiowskiej w Nowogrodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SPHŁ w związku z zakończeniem kadencji władz. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności i uzyskaniu absolutorium dla ustępujących władz uchwalono zmiany w Statucie dotyczące ilości członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Wybrano Zarząd w składzie: Dorota Górska – prezes, Adam Marek Frączek – skarbnik oraz Elżbieta Glińska. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Barbara Starczak i Halina Lipińska. W planach na przyszłość znalazły się kontynuacja organizacji obozów wycieczkowych oraz spływów kajakowych i spotkań integracyjnych dla członków stowarzyszenia.

120652618_1596593740501529_6953110595116296949_o 120656274_1596593673834869_6504057373325055982_o 120772637_1596593713834865_1524705579725825093_o 120813608_1596593710501532_2948864637087077130_o 120818800_1596593667168203_7113336204676933589_o 120882543_1596593730501530_228303066946604790_o 120926761_1596594220501481_4535280797172135568_o 120933707_1596593680501535_2188480784771622005_o

Sprawozdanie z działalności SPHŁ za okres. XI 2016 -IX 2020

Comments

There are no comments on this entry.

Add a Comment

*