Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego

Prezes – Dorota Górska
Vice-Prezes – Mariusz Patalan
Skarbnik – Adam Marek Frączek
Członkowie zarządu: Elżbieta Prószyńska, Michalina Jankowska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego

Przewodnicząca – Barbara Starczak
Z-ca przewodniczącej – Andrzej Wleciał
Sekretarz – Renata Piotrowska